TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"easily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

easily przysłówek

czasownik + easily
Kolokacji: 658
easily win • move easily • easily defeat • easily identified • easily reached • easily understood • easily recognized • easily pass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. easily win = łatwo wygraj easily win
2. move easily = rusz się łatwo move easily
9. fit easily = pasuj łatwo fit easily
11. easily accessed = łatwo mieć dostęp easily accessed
14. slip easily = pośliźnij się łatwo slip easily
16. easily imagine = łatwo wyobraź sobie easily imagine
21. come easily = wchodź do głowy come easily
22. easily find = łatwo znajdź easily find
24. easily lead = łatwo zaprowadź easily lead
25. fall easily = spadnij łatwo fall easily
26. easily turn = łatwo obróć się easily turn
27. easily seen = łatwo zobaczony easily seen
28. easily lose = łatwo przegraj easily lose
29. easily confused = łatwo zamącić w głowie easily confused
30. easily make = łatwo zrób easily make
32. easily get = łatwo dostań easily get
33. breathe easily = oddychaj spokojnie breathe easily
34. easily go = łatwo pójdź easily go
35. say easily = powiedz łatwo say easily
40. easily adapted = łatwo przystosować easily adapted
41. spread easily = daj się łatwo rozsmarować spread easily
43. easily use = łatwo użyj easily use
44. slide easily = pośliźnij się łatwo slide easily
47. open easily = otwórz łatwo open easily
48. easily read = łatwo przeczytaj easily read
49. easily run = łatwo pobiec easily run
51. easily hold = łatwo trzymaj easily hold
54. flow easily = przepływ łatwo flow easily
56. talk easily = rozmawiaj łatwo talk easily
59. walk easily = chodź łatwo walk easily
61. easily absorbed = łatwo wchłonąć easily absorbed
63. give up easily = machnij ręką łatwo give up easily
64. grow easily = urośnij łatwo grow easily
66. easily managed = łatwo zarządzać easily managed
67. work easily = pracuj łatwo work easily
69. easily spotted = łatwo dostrzec easily spotted
70. easily damaged = łatwo uszkodzić easily damaged
75. easily re-elected = łatwo ponownie wybrany easily re-elected
76. easily solved = łatwo rozwiązać easily solved
77. rest easily = reszta łatwo rest easily
78. easily accept = łatwo zaakceptuj easily accept
80. smile easily = uśmiech łatwo smile easily
81. easily swayed = łatwo zakołysać easily swayed
82. easily afford = łatwo pozwól sobie easily afford
83. easily answered = łatwo odpowiedzieć easily answered
84. easily overcome = łatwo pokonaj easily overcome
86. easily give = łatwo daj easily give
88. easily spend = łatwo wydaj easily spend
90. die easily = umrzyj łatwo die easily
91. easily learn = łatwo naucz się easily learn
92. easily missed = łatwo opuścić easily missed
94. easily fooled = łatwo nabrać easily fooled
96. travel easily = podróżuj łatwo travel easily
97. easily cost = łatwo koszt easily cost
100. laugh easily = śmiej się łatwo laugh easily

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.