"easily manipulated" — Słownik kolokacji angielskich

easily manipulated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo manipulować
  1. manipulate czasownik + easily przysłówek
    Silna kolokacja

    "Would God really allow himself to be so easily manipulated by men?"

powered by  eTutor logo