"come easily" — Słownik kolokacji angielskich

come easily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wchodź do głowy
  1. come czasownik + easily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Playing the bit part did not come easily, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo