"easily run" — Słownik kolokacji angielskich

easily run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo pobiec
  1. run czasownik + easily przysłówek
    Silna kolokacja

    The cost of operating such planes can easily run $200,000 a year.

    Podobne kolokacje: