TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry czasownik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 17
dry one's hands • dry one's eyes • dry one's hair • dry one's tears • dry blood • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 4
finish drying • begin drying • start drying • hang drying
dry + przyimek
Kolokacji: 17
dry up • dry out • dry off • dry on • dry in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. dry up = wytrzeć (np. naczynia ściereczką) dry up
2. dry out = całkowicie wyschnąć dry out
3. dry off = wyschnąć dry off
4. dry on = suszyć na dry on
5. dry in = suszyć w dry in
6. dry with = suszyć z dry with
  • Finally the leaves are dried with hot air until they turn brown or black.
  • So I did as she said, drying the weapons with leaves.
  • He dried himself with a towel and turned to look at her again.
  • She dried the water with her skirt and then set off to the next black door.
  • She sat up and dried her eyes with a handkerchief.
  • She was standing in the door, drying her face with a hand towel.
  • "If I dried his feet with my dirty hair, would he make me clean again?"
  • After the wash, the powder is dried with hot air.
  • Leave it long enough, I guess the whole tub might dry solid, with them inside.
  • He dried the boy's tears with the back of his sleeve.
7. dry to = suszyć aby dry to
8. dry for = suszyć dla dry for
9. dry into = suszyć do dry into
10. dry up in = wysychać w dry up in
11. dry at = suszyć przy dry at
dry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
dry quickly • slowly dry • completely dried • carefully dry • dry rapidly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.