TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dry czasownik

dry + rzeczownik
Kolokacji: 17
dry one's hands • dry one's eyes • dry one's hair • dry one's tears • dry blood • ...
czasownik + dry
Kolokacji: 4
finish drying • begin drying • start drying • hang drying
dry + przyimek
Kolokacji: 17
dry up • dry out • dry off • dry on • dry in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. dry up = wytrzeć (np. naczynia ściereczką) dry up
2. dry out = całkowicie wyschnąć dry out
3. dry off = wyschnąć dry off
4. dry on = suszyć na dry on
  • Water might dry on them in an hour or less.
  • Then I saw the dark lines where blood had dried on the body.
  • Not too long ago, he'd dried his face or hands on it.
  • I will dry your hair on the bank of Sunlight!
  • The blood had dried on his jacket in the heat of the day.
  • He knew she was looking out to where the blood had dried on the grass.
  • He could feel the salt water drying on his face and legs.
  • He could feel the blood drying on his left cheek.
  • I say set to drying the weapons on the table, though they were already dry.
  • The blood drying on the wall was the color of shadow.
5. dry in = suszyć w dry in
6. dry with = suszyć z dry with
7. dry to = suszyć aby dry to
8. dry for = suszyć dla dry for
9. dry into = suszyć do dry into
10. dry up in = wysychać w dry up in
11. dry at = suszyć przy dry at
dry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
dry quickly • slowly dry • completely dried • carefully dry • dry rapidly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.