"detective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

detective rzeczownik

rzeczownik + detective
Kolokacji: 31
police detective • homicide detective • narcotics detective • Manhattan detective • lead detective • ...
detective + rzeczownik
Kolokacji: 41
detective story • detective work • detective novel • detective agency • detective fiction • detective sergeant • ...
detective + czasownik
Kolokacji: 98
detective investigates • detective says • detective finds • detective goes • detective working • ...
czasownik + detective
Kolokacji: 13
tell detectives • play detective • detective assigned • hire a detective • detective called • ...
przymiotnik + detective
Kolokacji: 42
private detective • undercover detective • fictional detective • retired detective • young detective • ...
przyimek + detective
Kolokacji: 6
to detectives • of detectives • with detectives • for detectives • from detectives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.