Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"undercover detective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajny oficer śledczy
  1. undercover przymiotnik + detective rzeczownik
    Silna kolokacja

    Ray was an undercover detective with the narcotics division of the same department.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo