"detective fiction" — Słownik kolokacji angielskich

detective fiction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fikcja detektywistyczna
  1. detective rzeczownik + fiction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is widely known for both its detective fiction and war stories.

    Podobne kolokacje: