"play detective" — Słownik kolokacji angielskich

play detective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficer śledczy gry
  1. play czasownik + detective rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What if the only thing she saw in him was an opportunity to play private detective?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo