BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"tell detectives" — Słownik kolokacji angielskich

tell detectives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz oficerom śledczym
  1. tell czasownik + detective rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Years ago in Brooklyn, a suspect told detectives he wanted to talk to a lawyer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo