"decision" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

decision rzeczownik

rzeczownik + decision
Kolokacji: 105
court decision • policy decision • investment decision • landmark decision • management decision • business decision • ...
decision + rzeczownik
Kolokacji: 19
decision maker • decision process • Decision Point • decision making • decision tree • ...
decision + czasownik
Kolokacji: 200
decision makes • decision affects • decision reflects • decision allows • decision follows • decision comes • decision rests • ...
czasownik + decision
Kolokacji: 189
decision written • announce one's decision • reverse one's decision • influence one's decision • defend one's decision • ...
przymiotnik + decision
Kolokacji: 342
final decision • unanimous decision • difficult decision • right decision • tough decision • bad decision • controversial decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
  • Well you've got to have a unanimous decision haven't you?
  • George lost his first fight in 2005 by unanimous decision.
  • He went on to lose the fight by unanimous decision.
  • For a while you heard Republicans saying they wanted a unanimous decision from the court.
  • "Then perhaps we should wait for a unanimous decision," the Judge said.
  • Later, the judges made a unanimous decision to put her through to the season's final 24.
  • A simple majority would not serve, though; the computer wanted a unanimous decision.
  • It is up to the Council to reach a unanimous decision.
  • By unanimous decision the plan was voted a good one.
  • This fight and the record will not be broken on a unanimous decision.
5. right decision = słuszna decyzja right decision
11. hard decision = ciężka decyzja hard decision
12. conscious decision = świadoma decyzja conscious decision
13. wise decision = rozsądna decyzja, mądra decyzja wise decision
14. split decision = niejednogłośny werdykt split decision
15. quick decision = pochopna decyzja, nieprzemyślana decyzja, nieprzemyślana ocena, osąd (osoby, sytuacji) quick decision
16. wrong decision = niewłaściwa decyzja wrong decision
17. strategic decision = decyzja strategiczna strategic decision
18. personal decision = osobista decyzja personal decision
21. crucial decision = decyzja zasadnicza crucial decision
22. critical decision = kluczowa decyzja critical decision
23. political decision = polityczna decyzja political decision
24. medical decision = medyczna decyzja medical decision
25. easy decision = łatwa decyzja easy decision
26. financial decision = decyzja finansowa financial decision
27. early decision = szybka decyzja early decision
28. big decision = ważna decyzja big decision
29. better decision = lepsza decyzja better decision
30. best decision = najlepsza decyzja best decision
31. poor decision = biedna decyzja poor decision
32. good decision = dobra decyzja good decision
33. economic decision = gospodarcza decyzja economic decision
34. legal decision = postanowienie sądowe, rozstrzygnięcie prawne legal decision
35. sudden decision = nagła decyzja sudden decision
36. informed decision = przemyślana decyzja informed decision
37. previous decision = poprzednia decyzja previous decision
38. ultimate decision = decyzja ostateczna ultimate decision
39. original decision = oryginalna decyzja original decision
40. initial decision = decyzja pierwszej litery initial decision
41. rational decision = racjonalna decyzja rational decision
42. correct decision = właściwa decyzja correct decision
43. tactical decision = taktyczna decyzja tactical decision
45. unpopular decision = niepopularna decyzja unpopular decision
46. American decision = Amerykańska decyzja American decision
47. administrative decision = decyzja administracyjna, orzeczenie administracyjne administrative decision
48. appellate decision = apelacyjna decyzja appellate decision
50. painful decision = bolesna decyzja painful decision
51. straight decision = dobra decyzja straight decision
52. momentous decision = doniosła decyzja momentous decision
53. mutual decision = wzajemna decyzja mutual decision
54. similar decision = podobna decyzja similar decision
55. individual decision = decyzja indywidualna individual decision
56. fateful decision = brzemienna w skutki decyzja fateful decision
57. certain decision = pewna decyzja certain decision
58. formal decision = formalna decyzja formal decision
59. unilateral decision = decyzja jednostronna unilateral decision
60. moral decision = moralna decyzja moral decision
61. low court decision = prymitywna decyzja sądu low court decision
62. bold decision = śmiała decyzja bold decision
63. significant decision = znacząca decyzja significant decision
64. unfortunate decision = decyzja nieszczęśnika unfortunate decision
65. smart decision = mądra decyzja smart decision
66. last-minute decision = decyzja z ostatniej chwili last-minute decision
67. only decision = jedyna decyzja only decision
68. military decision = militarna decyzja military decision
69. hasty decision = pochopna decyzja, pośpieszna decyzja hasty decision
70. new decision = nowa decyzja new decision
71. close decision = zbliżona decyzja close decision
72. technical decision = techniczna decyzja technical decision
73. collective decision = kolektywna decyzja collective decision
74. arbitrary decision = decyzja arbitralna arbitrary decision
75. joint decision = wspólna decyzja joint decision
76. deliberate decision = świadoma decyzja deliberate decision
77. intelligent decision = inteligentna decyzja intelligent decision
78. late decision = spóźniona decyzja late decision
79. simple decision = prosta decyzja simple decision
80. immediate decision = natychmiastowa decyzja immediate decision
81. unusual decision = niezwykła decyzja unusual decision
82. historic decision = historyczna decyzja historic decision
84. real decision = prawdziwa decyzja real decision
85. independent decision = niezależna decyzja independent decision
86. sensible decision = rozsądna decyzja sensible decision
87. regulatory decision = nadzorująca decyzja regulatory decision
88. corporate decision = decyzja stategiczna korporacji corporate decision
89. great decision = wielka decyzja great decision
90. local decision = miejscowa decyzja local decision
91. official decision = urzędowa decyzja official decision
przyimek + decision
Kolokacji: 33
of one's decision • in one's decision • to one's decision • with one's decision • on one's decision • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.