"immediate decision" — Słownik kolokacji angielskich

immediate decision kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa decyzja
  1. immediate przymiotnik + decision rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The right to request a hearing or an immediate final decision after an investigation by the agency.