"customer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

customer rzeczownik

rzeczownik + customer
Kolokacji: 51
business customer • bank customer • cable customer • telephone customer • target customer • ...
customer + rzeczownik
Kolokacji: 82
customer service • customer base • customer satisfaction • customer demand • customer complaint • customer support • ...
customer + czasownik
Kolokacji: 178
customer pays • customer buys • customer chooses • customer includes • customer comes • customer wants • customer receives • ...
czasownik + customer
Kolokacji: 135
serve customers • attract customers • allow customers • draw customers • provide customers • lose customers • charge customers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
  • To attract customers, you must provide them what they want.
  • Most of the words used in the 1700s were to attract customers.
  • "Our hope is to attract new customers to the personal growth market."
  • You should always be thinking about how to attract new customers.
  • By the end of last May, it had attracted more than two million customers.
  • Last year, he added, the program helped attract more than one million customers.
  • The company has attracted 1.7 million customers to the plan in the 18 months since it was started.
  • He attracted new customers but not enough to save the company.
  • The project was the store's best hope for attracting new customers.
  • Again, the offer attracted more existing customers than new ones.
8. pay customers = klienci płacowi pay customers
11. find customers = znajdź klientów find customers
15. lure customers = klienci powabu lure customers
16. give customers = daj klientów give customers
19. help customers = obsługiwać klientów (w sklepie) help customers
20. win back customers = odzyskaj klientów win back customers
21. inform customers = informuj klientów inform customers
26. bring customers = zabierz klientów bring customers
28. see customers = zobacz klienci see customers
29. win customers = zdobywać klientów win customers
30. satisfy customers = zadowól klientów satisfy customers
31. greet customers = przywitaj się z klientami greet customers
32. use from one's customers = wykorzystanie z czyjś klienci use from one's customers
33. know one's customers = wiedzieć czyjś klienci know one's customers
34. remind customers = przypomnij klientów remind customers
36. advise customers = poradź klientom advise customers
37. enable customers = umożliw klientom enable customers
39. take customers = zabierz klientów take customers
41. leave customers = zostaw klientów leave customers
42. persuade customers = przekonaj klientów persuade customers
przymiotnik + customer
Kolokacji: 156
potential customer • regular customer • corporate customer • residential customer • loyal customer • best customer • large customer • ...
przyimek + customer
Kolokacji: 21
to customers • with customers • for customers • between customers • from customers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.