"get several customers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get customers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kilku klientów
  1. get czasownik + customer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Getting your customers to pay more for the same service?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo