"tell one's customers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell customers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś klienci
  1. tell czasownik + customer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And who am I to tell my customers they are wrong?

    Podobne kolokacje: