"draw customers" — Słownik kolokacji angielskich

draw customers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klienci losowania
  1. draw czasownik + customer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They have found that such information does not draw customers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo