"tell customers" — Słownik kolokacji angielskich

tell customers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz klientom
  1. tell czasownik + customer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And who am I to tell my customers they are wrong?

    Podobne kolokacje: