"encourage customers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage one's customers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj klientów
  1. encourage czasownik + customer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are various ways of encouraging your customers to pay on time.

podobne do "encourage customers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "encourage customers" po angielsku

rzeczownik