"crush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crush czasownik

crush + rzeczownik
Kolokacji: 27
crush tablets • crush capsules • crush one's skull • crush the rebellion • crush one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. crush tablets = tabletki ścisku crush tablets
2. crush capsules = kapsułki ścisku crush capsules
  • Do not crush, chew, or dissolve extended-release tablets or capsules.
  • Do not crush, chew, or break the tablets or capsules.
3. crush one's skull = zgniatać czyjś czaszka crush one's skull
crush + przyimek
Kolokacji: 25
crush by • crushed under • crush out • crush down • crush against • ...
crush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
easily crush • finally crushed • brutally crushed • crushed together • completely crushed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.