"crush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crush czasownik

crush + rzeczownik
Kolokacji: 27
crush tablets • crush capsules • crush one's skull • crush the rebellion • crush one's head • ...
crush + przyimek
Kolokacji: 25
crush by • crushed under • crush out • crush down • crush against • ...
crush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
easily crush • finally crushed • brutally crushed • crushed together • completely crushed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.