"crush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crush czasownik

crush + rzeczownik
Kolokacji: 27
crush tablets • crush capsules • crush one's skull • crush the rebellion • crush one's head • ...
crush + przyimek
Kolokacji: 25
crush by • crushed under • crush out • crush down • crush against • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. crush by = zgniatać przez crush by
2. crushed under = zgnieciony poniżej crushed under
3. crush against = zgniatać przeciwko crush against
4. crush into = wciskaj się do środka crush into
6. crush in = zgniatać w crush in
7. crush to = zgniatać aby crush to
8. crush on = zgniatać na crush on
9. crush at = zgniatać przy crush at
10. crush out = wyciśnij crush out
12. crush from = zgniatać z crush from
13. crush down = zgnieć w dół crush down
14. crushed between = zgnieciony pośrodku crushed between
15. crush for = zgniatać dla crush for
crush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
easily crush • finally crushed • brutally crushed • crushed together • completely crushed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.