"crush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crush czasownik

crush + rzeczownik
Kolokacji: 27
crush tablets • crush capsules • crush one's skull • crush the rebellion • crush one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) tablet, capsule, medication
Kolokacji: 3
(3) rebellion, dissent, uprising
Kolokacji: 3
1. crush out one's cigarette = wyciskać czyjś papieros crush out one's cigarette
2. crush one's army = zgniatać czyjś wojsko crush one's army
3. crush cars = samochody ścisku crush cars
4. crush Solidarity = ścisk Solidarność crush Solidarity
5. crush buildings = budynki ścisku crush buildings
(6) windpipe, throat, larynx
Kolokacji: 3
crush + przyimek
Kolokacji: 25
crush by • crushed under • crush out • crush down • crush against • ...
crush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
easily crush • finally crushed • brutally crushed • crushed together • completely crushed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.