"crush skulls" — Słownik kolokacji angielskich

crush skulls kolokacja
Popularniejsza odmiana: crush one's skull
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czaszki ścisku
  1. crush czasownik + skull rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The force of it would have been enough to crush his skull.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo