"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. keep cows = zatrzymaj krowy keep cows
2. raise cows = wychowaj krowy raise cows
3. steal a cow = ukradnij krowę steal a cow
4. punch cows = krowy ciosu pięścią punch cows
5. chase cows = krowy pościgu chase cows
(2) sell, tend, include, count
Kolokacji: 4
(3) treat, inject
Kolokacji: 2
(4) feature, breed
Kolokacji: 2
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.