"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) from, with, of, to, for, ...
Kolokacji: 12
1. from cows = od krów from cows
3. with cows = z krowami with cows
4. to cows = do krów to cows
5. for cows = dla krów for cows
6. in cows = w krowach in cows
7. on cows = na krowy on cows
8. about cows = o krowach about cows
9. per cow = na krowę per cow
10. including cows = w tym krowy including cows
11. by cows = przez krowy by cows
12. after cows = za krowami after cows

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.