"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) cash, prize
Kolokacji: 2
(3) milk, sea, Milch
Kolokacji: 3
1. milk cow = dojna krowa, dochodowy interes (w przenośni) milk cow
2. sea cow = krowa morska, syrena sea cow
3. milch cow = mleczna krowa milch cow
(4) Jersey, Holstein, Guernsey
Kolokacji: 3
(5) Henry, Bell
Kolokacji: 2
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.