"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) sacred, Holy
Kolokacji: 2
1. sacred cow = święta krowa (np. zwyczaj, którego nie wolno krytykować) sacred cow
2. Holy cow = Święta krowa Holy cow
(2) old, young, two-headed
Kolokacji: 3
(5) black, white, poor
Kolokacji: 3
(6) infected, diseased, whole
Kolokacji: 3
(7) brown, purple
Kolokacji: 2
(9) red, bloody
Kolokacji: 2
(10) single, black-and-white
Kolokacji: 2
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.