"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) cash, prize
Kolokacji: 2
1. dairy cow = krowa mleczna dairy cow
2. Dun Cow = Ciemnobrązowy Krowa Dun Cow
3. beef cow = krowa wołowiny beef cow
4. fiberglass cow = krowa włókna szklanego fiberglass cow
5. buffalo cow = bawola krowa buffalo cow
6. Highland cow = Krowa z regionu Highlands Highland cow
7. pet cow = ulubiona krowa pet cow
8. Hereford cow = Hereford krowa Hereford cow
9. Angus cow = Angus krowa Angus cow
(3) milk, sea, Milch
Kolokacji: 3
(4) Jersey, Holstein, Guernsey
Kolokacji: 3
(5) Henry, Bell
Kolokacji: 2
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.