"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) disease
Kolokacji: 2
(2) pasture, embryo
Kolokacji: 2
(6) barn, shed, byre, scare
Kolokacji: 4
(7) path, Production
Kolokacji: 2
(8) parsley, parsnip
Kolokacji: 2
1. cow horn = krowa róg cow horn
2. cow skull = czaszka krowy cow skull
3. cow bone = krowa kość cow bone
4. cow hide = krowa skórzany cow hide
5. cow intestine = jelito krowy cow intestine
(10) pie, patty
Kolokacji: 2
(11) Creek, pen, Race
Kolokacji: 3
(12) herd, Herder
Kolokacji: 2
(13) pony, moose
Kolokacji: 2
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.