"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. cow comes = krowa przychodzi cow comes
3. cow goes = krowa idzie cow goes
4. cow gives = krowa daje cow gives
6. cow dies = krowa umiera cow dies
7. cow jumps = krowa skacze cow jumps
8. cow makes = krowa robi cow makes
9. cow gets = krowa dostaje cow gets
10. cow begins = krowa napoczyna cow begins
11. cow looks = krowa patrzy cow looks
12. cow lies = krowa kłamie cow lies
13. cow weighs = krowa waży cow weighs
14. cow belonging = należenie krowy cow belonging
15. cow calves = cielęta krowy cow calves
16. cow runs = krowa biegnie cow runs
17. cow turns = krowa obraca się cow turns
18. cow outnumbers = krowa przewyższa liczebnie cow outnumbers
19. cow needs = krowa musi cow needs
20. cow seems = krowa wydaje się cow seems
21. cow flies = krowa leci cow flies
22. cow falls = krowa spada cow falls
(2) graze, eat, chew, feed
Kolokacji: 4
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.