"conversation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conversation rzeczownik

rzeczownik + conversation
Kolokacji: 18
telephone conversation • phone conversation • dinner conversation • Twitter conversation • radio conversation • ...
conversation + rzeczownik
Kolokacji: 9
conversation piece • conversation pit • conversation topic • conversation stopper • conversation partner • ...
conversation + czasownik
Kolokacji: 71
conversation turns • conversation goes • conversation takes • conversation ends • conversation begins • conversation continues • ...
czasownik + conversation
Kolokacji: 64
make conversation • dedicate to conversation • resume one's conversation • tape one's conversations • engage in conversation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. make conversation = rozmawiać z osobą\, której dobrze się nie zna\, aby być uprzejmym make conversation
3. resume one's conversation = podejmować na nowo czyjś rozmowa resume one's conversation
12. hold a conversation = odbywać rozmowę, rozmawiać, nawiązywać konwersację hold a conversation
16. finish one's conversation = kończyć czyjś rozmowa finish one's conversation
  • It has just occurred to me that, for one reason and another, we never finished our conversation the other night.
  • The second clerk finished her conversation, got up, and disappeared through a side door.
  • I point away to you you know that I've finished my conversation.
  • "And one more thing," I said, as if we'd just finished our last conversation a minute ago.
  • The two women finished their conversation and started to walk toward King.
  • We stood and waited for a few seconds so that he could finish his conversation.
  • The men at the table had finished their conversation.
  • By the time they had finished their conversation, there was a definite threat of rain.
  • He gave up trying to finish his conversation for the time being.
  • "And if you can spare him, we haven't finished our conversation."
18. join the conversation = dołącz do rozmowy join the conversation
przymiotnik + conversation
Kolokacji: 208
private conversation • brief conversation • casual conversation • long conversation • recent conversation • weekly conversation • ...
przyimek + conversation
Kolokacji: 21
in conversation • through conversations • of conversation • for conversation • about one's conversation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.