BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś rozmowa
  1. finish czasownik + conversation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has just occurred to me that, for one reason and another, we never finished our conversation the other night.

powered by  eTutor logo