PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete przymiotnik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 685
complete archive • complete list • complete control • complete game • complete set • complete works • complete lack • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. complete archive = ukończone archiwum complete archive
6. complete works = wszystkie dzieła, dzieła zebrane complete works
7. complete lack = pełny brak complete lack
8. Complete Guide = Kompletny Przewodnik Complete Guide
9. complete surprise = pełna niespodzianka complete surprise
10. complete picture = ukończony obraz complete picture
  • Both women sat in complete silence for five more minutes.
  • For a couple of minutes he sat in complete silence.
  • The rest of the drive home passed in almost complete silence.
  • For a moment there was complete silence in the room.
  • The last ten minutes had been spent in complete silence.
  • He did not say another word for a very long time; perhaps an hour went by in complete silence.
  • For one moment, there was complete silence outside, then she heard a new sound.
  • There was a complete silence for two or three minutes.
  • There was complete silence on the other end of the line.
  • There was complete silence as they stood looking at each other.
12. complete failure = uszkodzenie zupełne (o urządzeniach) complete failure
13. complete stranger = zupełnie obcy człowiek complete stranger
16. complete success = pełny sukces complete success
19. complete loss = pełna strata complete loss
20. complete destruction = pełne zniszczenie complete destruction
22. complete overhaul = remont kapitalny complete overhaul
24. complete skeleton = całkowity szkielet complete skeleton
25. complete idiot = głupiec patentowany complete idiot
26. complete cycle = kompletny cykl complete cycle
31. complete version = kompletna wersja complete version
32. complete change = ukończona zmiana complete change
34. Complete Book = Kompletna Książka Complete Book
36. complete story = kompletna historia complete story
37. complete independence = pełna niezależność complete independence
38. complete system = kompletny system complete system
39. complete recovery = pełny powrót do zdrowia complete recovery
40. complete listing = kompletna lista complete listing
43. complete season = kompletna pora roku complete season
44. complete privacy policy = pełna prywatność polityka complete privacy policy
48. complete circle = kompletne koło complete circle
49. complete stop = pełna przerwa complete stop
50. complete renovation = remont kapitalny complete renovation
51. complete fool = kompletny głupiec complete fool
52. complete copy = kompletny egzemplarz complete copy
53. complete report = kompletny raport complete report
54. complete withdrawal = całkowite wycofanie complete withdrawal
55. complete waste = kompletne odpady complete waste
56. complete sentence = zdanie z podmiotem i orzeczeniem complete sentence
57. complete blood count = morfologia krwi (badanie krwi) complete blood count
58. complete translation = kompletne tłumaczenie complete translation
59. complete opposite = kompletne coś przeciwnego complete opposite
60. complete range = kompletne pasmo complete range
61. complete package = pełny pakiet complete package
62. complete work = ukończona praca complete work
63. complete performance = pełne przedstawienie complete performance
64. complete account = kompletne konto complete account
65. complete disregard = całkowite lekceważenie complete disregard
66. complete ban = ukończony zakaz complete ban
67. complete breakdown = całkowite załamanie complete breakdown
68. complete disaster = klęska na całej linii complete disaster
69. complete solution = ukończone rozwiązanie complete solution
70. complete form = kompletna forma complete form
71. complete collapse = pełny upadek complete collapse
72. Complete New Yorker = Kompletny nowojorczyk Complete New Yorker
73. complete attention = ukończona uwaga complete attention
74. complete halt = pełne zatrzymanie się complete halt
75. complete circuit = ukończony obwód complete circuit
76. complete sequence = kompletny ciąg complete sequence
79. complete program = pełny program complete program
80. complete line = kompletna linia complete line
81. complete player = gracz w całym tego słowa znaczeniu complete player
82. complete removal = całkowite usunięcie complete removal
83. complete access = ukończony dostęp complete access
84. complete analysis = analiza pełna complete analysis
86. complete mess = pełny bałagan complete mess
87. complete contrast = kompletny kontrast complete contrast
88. Complete Handbook = Kompletny Przewodnik Complete Handbook
89. complete mystery = całkowita zagadka complete mystery
90. complete break = kompletna przerwa complete break
91. complete domination = pełna dominacja complete domination
92. Complete Poem = Kompletny Wiersz Complete Poem
93. complete score = pełny wynik complete score
96. complete redesign = kompletny robić nowy projekt complete redesign
97. complete separation = ukończone oddzielenie complete separation
98. complete knowledge = kompletna wiedza complete knowledge
99. complete faith = kompletna wiara complete faith
100. complete answer = ukończona odpowiedź complete answer
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 132
czasownik + complete
Kolokacji: 8
come complete • consider complete • feel complete • deem complete • make complete • ...
przysłówek + complete
Kolokacji: 13
most complete • virtually complete • fairly complete • reasonably complete • substantially complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 12
complete without • complete with • complete by • complete in • complete to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.