"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) of, in, for, to, through, ...
Kolokacji: 10
2. in breeding = w hodowli in breeding
3. for breeding = dla hodowli for breeding
4. to breeding = do hodowli to breeding
5. through breeding = przez hodowlę through breeding
6. on breeding = na hodowli on breeding
7. with breeding = z hodowlą with breeding
8. during breeding = podczas wychowania during breeding
9. by breeding = przez wychowanie by breeding
10. from breeding = z hodowli from breeding

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.