PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) ground, range, facility
Kolokacji: 3
(3) season, period
Kolokacji: 2
(4) pair, herd
Kolokacji: 2
1. breeding colony = kolonia lęgowa breeding colony
2. breeding area = obszar hodowlany breeding area
3. breeding habitat = siedlisko hodowlane breeding habitat
4. breeding center = centrum hodowlane breeding center
5. breeding territory = teren hodowlany breeding territory
6. breeding site = miejsce hodowlane breeding site
7. breeding place = miejsce hodowlane breeding place
(6) bird, plumage
Kolokacji: 2
(10) pond, pool
Kolokacji: 2
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.