PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) ground, range, facility
Kolokacji: 3
(3) season, period
Kolokacji: 2
(4) pair, herd
Kolokacji: 2
(6) bird, plumage
Kolokacji: 2
1. breeding success = sukces hodowlany breeding success
2. breeding population = populacja hodowlana breeding population
3. breeding record = zapis hodowlany breeding record
4. breeding species = hodując gatunek breeding species
5. breeding female = samica rozpłodowa breeding female
6. breeding male = wychowując mężczyznę breeding male
(10) pond, pool
Kolokacji: 2
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.