"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) horse, sheep, pig, poultry
Kolokacji: 4
1. horse breeding = hodowla koni horse breeding
2. sheep breeding = owca hodowla sheep breeding
3. pig breeding = świnia hodowla pig breeding
4. poultry breeding = drób hodowla poultry breeding
(3) plant, fish, crop
Kolokacji: 3
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.