KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) ground, range, facility
Kolokacji: 3
1. breeding ground = podatny grunt breeding ground
2. breeding range = zakres hodowlany breeding range
  • The pure breeding range has a size of only 1 km2 and lays in a theme park.
  • Three of the four species are tropical, and one has a sub-polar breeding range.
  • It has a large breeding range in northern Eurasia.
  • It is considered a vulnerable species because of its restricted breeding range.
  • It has a large population of 1,600,000-4,600,000 mature individuals and a huge breeding range estimated at 29,200,000 km (11,300,000 mi).
  • Its breeding range is from central Mexico to central Argentina.
  • Within the natural breeding range, this may be affected by legislation.
  • It winters throughout much of the southern breeding range and south to Baja California.
  • It winters in most of its southern breeding range.
  • It winters in much of the southern breeding range.
3. breeding facility = obiekt hodowlany breeding facility
(3) season, period
Kolokacji: 2
(4) pair, herd
Kolokacji: 2
(6) bird, plumage
Kolokacji: 2
(10) pond, pool
Kolokacji: 2
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.