"area" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

area rzeczownik

rzeczownik + area
Kolokacji: 767
surface area • Bay Area • parking area • dining area • catchment area • picnic area • Chicago area • shopping area • border area • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. surface area = pole powierzchni, powierzchnia surface area
2. Bay Area = Obszar laurowy Bay Area
3. parking area = obszar parkowania parking area
4. dining area = jadalnia (miejsce spożywania posiłków) dining area
5. Chicago area = Chicagowski obszar Chicago area
7. catchment area = rejon (np. szkoły, przychodni) catchment area
8. shopping area = dzielnica handlowa shopping area
9. border area = teren przygraniczny border area
10. play area = (noun) plac zabaw, kącik zabaw play area
11. wilderness area = obszar dziki chroniony przed zabudową wilderness area
13. storage area = obszar składowania storage area
14. Boston area = Boston obszar Boston area
16. Washington area = Obszar waszyngtoński Washington area
17. staging area = punkt etapowy staging area
18. target area = obszar wyznaczony do ataku target area
19. ski area = obszar narciarski ski area
20. disaster area = obszar klęski żywiołowej disaster area
21. tourist area = obszar turystyczny tourist area
22. core area = obszar ogryzka core area
23. metro area = obszar metropolitalny metro area
24. resort area = obszar kurortu resort area
25. Seattle area = Seattle obszar Seattle area
26. Detroit area = Detroicki obszar Detroit area
27. wetland area = podmokły obszar wetland area
28. landing area = teren lądowania landing area
29. Atlanta area = Atlanta obszar Atlanta area
30. lounge area = obszar poczekalni lounge area
31. Houston area = Houston obszar Houston area
32. seating area = miejsce do siedzenia, obszar do siedzenia seating area
33. land area = obszar lądowy, ląd, kontynent land area
34. service area = stacja benzynowa przy autostradzie service area
36. Philadelphia area = Filadelfia obszar Philadelphia area
37. Miami area = Miami obszar Miami area
38. problem area = sprawy problematyczne, zagadnienie problematyczne, kwestia problematyczna problem area
39. bar area = obszar baru bar area
40. beach area = plażowy obszar beach area
41. practice area = obszar próbny practice area
42. desert area = obszar pustyni desert area
43. lake area = obszar jeziorowy lake area
44. park area = obszar parku park area
45. coverage area = obszar sprawozdania coverage area
46. mountain area = obszar górski mountain area
47. growth area = obszar wzrostu growth area
48. kitchen area = część kuchenna kitchen area
49. settlement area = obszar porozumienia settlement area
50. rest area = miejsce na poboczu drogi przeznaczone na odpoczynek rest area
51. trade area = rejon zbytu, rynek zbytu trade area
52. policy area = obszar polityki policy area
53. penalty area = pole karne penalty area
54. market area = obszar zbytu market area
55. training area = obszar szkoleniowy training area
56. housing area = obszar zabudowy mieszkaniowej housing area
57. garden area = obszar ogrodu garden area
58. Comments area = Obszar komentarzy Comments area
60. London area = Obszar londyński London area
61. floor area = powierzchnia eksploatacyjna floor area
62. home area = obszar domowy home area
63. Bird Area = Obszar ptaka Bird Area
64. business area = sfera działalności gospodarczej business area
65. California area = Kalifornia obszar California area
73. area of several meters = obszar kilku metrów area of several meters
75. cargo area = przestrzeń ładunkowa cargo area
76. council area = obszar komisji council area
77. Badger cull pilot area = Borsuczy obszar przeznaczony do odstrzału pilotażowy Badger cull pilot area
78. mining area = obszar górniczy mining area
80. port area = obszar portowy port area
81. Pittsburgh area = Pittsburgh obszar Pittsburgh area
82. upland area = region górski upland area
83. security area = strefa kontroli bezpieczeństwa (na lotnisku) security area
84. program area = obszar programu program area
85. application area = obszar użytkowy application area
86. exhibition area = obszar wystawowy exhibition area
87. Toronto area = Toronto obszar Toronto area
88. area of the municipality = obszar władz samorządowe miasta area of the municipality
89. production area = obszar produkcyjny production area
90. Greater Toronto Area = Bardziej wielkie Toronto Obszar Greater Toronto Area
92. unit area = obszar jednostki unit area
94. priority area = priorytetowy obszar priority area
95. Phoenix area = Obszar feniksa Phoenix area
96. Dallas area = Dallas obszar Dallas area
97. pool area = obszar basenu kąpielowego pool area
98. base area = obszar bazowy base area
99. Portland area = Portland obszar Portland area
100. Denver area = Denver obszar Denver area
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 108
area + rzeczownik
Kolokacji: 58
area code • area resident • area network • area south • area north • area west • area school • area navigation • area hospital • ...
area + czasownik
Kolokacji: 185
area surrounding • area contains • area comprises • area covers • area consists • area includes • area remains • area extends • ...
czasownik + area
Kolokacji: 412
identify areas • area bounded • area affected • area controlled • contain areas • area called • avoid areas • show areas • include areas • ...
przymiotnik + area
Kolokacji: 827
rural area • metropolitan area • large area • urban area • residential area • surrounding area • certain area • remote area • coastal area • ...
przyimek + area
Kolokacji: 43
including areas • along areas • between areas • by area • on areas • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.