"priority area" — Słownik kolokacji angielskich

priority area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): priorytetowy obszar
  1. priority rzeczownik + area rzeczownik
    Silna kolokacja

    The information will also be compared with national and regional data to identify priority areas in the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo