"government area" — Słownik kolokacji angielskich

government area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obszar rządowy
  1. government rzeczownik + area rzeczownik
    Silna kolokacja

    The larger local government area had a population of 12,066.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo