PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zawierać umowę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawierać umowę" po polsku

zawierać umowę

czasownik
 1. contract ****  
  We contracted a restaurant to cater our party. (Zawarliśmy umowę z restauracją by obsługiwała naszą imprezę.)
  Don't contract with him. He is a cheater. (Nie zawieraj z nim umowy. To jest oszust.)
 1. close a contract  
 2. conclude a deal  
 3. make a bargain  
 4. place a contract  
 5. make a contract

"zawierać umowę" — Słownik kolokacji angielskich

conclude a deal kolokacja
 1. conclude czasownik + deal rzeczownik = zawierać umowę
  Zwykła kolokacja

  Finally, he concluded a deal for $173,000, including the air rights.

make a bargain kolokacja
 1. make czasownik + bargain rzeczownik = zawierać umowę
  Zwykła kolokacja

  I-1 had to make a rather bad bargain to bring you back again.

make a contract kolokacja
 1. make czasownik + contract rzeczownik = sporządzać umowę, zawierać umowę
  Zwykła kolokacja

  He should be of sound mind while making a contract.