BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"find bargains" — Słownik kolokacji angielskich

find bargains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź okazje
  1. find czasownik + bargain rzeczownik
    Silna kolokacja

    So to find real bargains, you need to broaden your search.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo