"wpuszczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpuszczenie" po polsku

wpuszczenie

rzeczownik
 1. readmission
 2. intromission
czasownik
 1. admit ****
  • wpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś) [TRANSITIVE]
   Who admitted him here? (Kto go tu wpuścił?)
   The guards admit only five people at a time. (Strażnicy wpuszczają tylko pięć osób za jednym razem.)
   They will not admit anyone without an ID. (Oni nie wpuszczą nikogo bez dowodu osobistego.)
 2. fumble *
phrasal verb
 1. let somebody in *
  • wpuścić kogoś (do środka)
   Never let any strangers in. (Nigdy nie wpuszczaj nieznajomych.)
   Will you let me in? (Wpuścisz mnie do środka?)
czasownik
 1. show in **
  • wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
   I showed your friend in, Anna. (Wpuściłem do domu twojego przyjaciela, Anno.)
 2. ensnarl
 3. intromit
phrasal verb
 1. keep out somebody  
  You have to keep out everyone. (Nie możesz nikogo wpuszczać.)

powered by  eTutor logo