"unusual choice" — Słownik kolokacji angielskich

unusual choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły wybór
  1. unusual przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An unusual choice of films, oh well, I suppose you have to keep the studios happy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo