"tell leaders" — Słownik kolokacji angielskich

tell leaders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz przywódcom
  1. tell czasownik + leader rzeczownik
    Silna kolokacja

    A year later he told his military leaders that 1942 was the target date for going to war in the east.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo