"include leaders" — Słownik kolokacji angielskich

include leaders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj przywódców
  1. include czasownik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her friends included leaders of the performing arts, particularly in the music world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo