"appoint leader" — Słownik kolokacji angielskich

appoint leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj przywódcę
  1. appoint czasownik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In both places, the local leaders appointed by the council were replaced.

    Podobne kolokacje: