"tell a group" — Słownik kolokacji angielskich

tell a group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz grupę
  1. tell czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The police told the group to mind its own business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo